Բարձրավանի միջնակարգ դպրոց

2018թ. նախահաշիվ

posted by bardzravan in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ. նախահաշիվ-ում

2017 թվականի երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

posted by bardzravan in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2017 թվականի երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն-ում

2017 թվականի երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

posted by bardzravan in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2017 թվականի երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն-ում

2017 թվականի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

posted by bardzravan in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2017 թվականի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն-ում

հաստիքացուցակ

4 001

posted by bardzravan in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են հաստիքացուցակ-ում

Ֆինանսական հաշվետվություն

2 001 3 001

posted by bardzravan in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Ֆինանսական հաշվետվություն-ում